SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn.zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn.zm.).

3.

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie,lubuskie,

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, zpóźn.zm.).

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn.zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 14 maja 2024 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 15 maja 2024 r.

(środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 16 maja

2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 Podstawaprawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

11

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z póź.,zm.).

12.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn.zm.).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada 2023,

  • 3 listopada 2023,

  • 2 maja 2024,

  • 14 maja 2024,

  • 15 maja 2024,

  • 16 maja 2024,

  • 31 maja 2024,

  • 18 czerwca 2024.