SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Rekrutacja 2024/2025

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I PRZEDSZKOLA

 

Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Poniżej podajemy informacje o terminach i kryteriach rekrutacji.

Informacje Organu Prowadzącego: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji do przedszkoli możliwy jest od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 8.00 pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania wniosków w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej możliwy jest od dnia 1-15 marca  2024 r. dla dzieci z obwodu oraz od 19 marca do 5 kwietnia 2024 r. dla pozostałych (spoza obwodu), od godz. 8.00 pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów.

Poniżej zamieszczamy dokumenty w formatach docx i pdf